Seksueel misbruik - een vorm van minachting van de vrouwelijke kwaliteiten van de mens?

Gepost door Bärbel op 25 May '12 om 18:22
Waarom maak ik seksueel misbruik tot onderwerp van een weblog? 
Seksueel misbruik is zeker geen thema om je zo maar mee te vermaken. Wel worden wij door alle onthullingen die nu in de media te lezen of te horen zijn, wakker geschud en uitgedaagd om er wel aandacht aan te besteden.
Het wordt duidelijk dat deze vorm van relationeel geweld een schaduwkant van onze samenleving is, weggestopt in een donkere hoek. Wij kijken er niet graag na. Het roept pijn-, onmachts- en woedegevoelens op, iets wat wij mensen niet graag willen. Maar als je er wel je aandacht op richt en de feiten belicht, draag je er toe bij dat deze donkere kant ´lichter´ kan worden.
In mij werk als psychosociaal therapeute begeleid ik volwassenen die in hun jeugd of kindertijd misbruikt zijn.  Ze willen erover praten en hun verleden verwerken. Als dit thema in de samenleving meer aandacht krijgt en de feiten erkend en besproken worden, kunnen ook de betrokkenen makkelijker naar hun ervaringen kijken. Dan worden wegen gevonden om respectvol met elkaars kwetsbaarheid om te gaan.

Het lijkt mij belangrijk om vanuit een ruimer perspectief naar de achtergrond van deze schaduwkant te kijken. En ik nodig jou, de lezer, dan ook van harte uit om mee te doen aan deze gedachtenuitwisseling rondom seksueel geweld en om jouw eigen zienswijze middels een reactie te delen!

De pijn en het verdriet die ik voel met betrekking tot dit onderwerp hebben onder ander te maken met de grootschaligheid waarmee seksueel geweld en machtsmisbruik in de samenleving plaatsvinden. Het gaat mij niet alleen om het geweld tegen vrouwen of kinderen of mannen, maar even zeer om het geweld tegen de vrouwelijke natuur van de mens op zich en tegen de natuur van onze aarde. Het gaat om ´het vrouwelijke´ in ons allen dat door ´het mannelijke´ in ons genegeerd en vernederd wordt. Het gevoelige, het intuïtieve, het kwetsbare dat iedereen van ons heeft, wordt te vaak belachelijk gemaakt door ons denken, de ratio, het verstand. De kwaliteiten van de vrouwelijke kant wordt een mindere waarde toegekend dan de mannelijke kwaliteiten. De linke hersenhelft domineert over de rechte hersenhelft.  Ook ik heb in mij een mannelijk stuk dat vanuit mijn hoofd de signalen van mijn hart en mijn gevoel liefst ignoreert, met het gevolg dat ik afgesneden raak van mezelf.

Het gaat mij om het besef dat seksueel misbruik - hoe klein of groot ook - één onderdeel is van een buitengewoon omvangrijk fenomeen dat ons allen betreft. Het heeft te maken met het ontkennen en degraderen van vrouwelijke eigenschappen. Wij leven in een wereld die van nature gekenmerkt is door tegenstellingen: dag en nacht, wakker zijn en slapen, goed en kwaad, man en vrouw, enz. Niet alleen vrouwen hebben vrouwelijke eigenschappen. Ook mannen beschikken over deze kwaliteiten. Hoe veel ervan toegelaten en geleefd wordt, hangt af van de ontwikkeling van je persoonlijkheid . 
Vrouwelijke kwaliteiten zijn gevoeligheid, kwetsbaarheid, ontvankelijkheid, intuïtie, vertrouwen, respect voor het leven, dankbaarheid, geduld en schoonheid. Al deze eigenschappen hebben wij nodig om - als mens én in het ecosysteem natuur - in evenwicht te kunnen komen. 
De mannelijke energieën hebben lange tijd overheerst en daarmee is het evenwicht uit balans geraakt. Concrete voorbeelden hiervoor zijn de wereldwijde milieuproblemen, het schaden van ecosystemen, de vele machts- en interessenconflictenen en het verlies van het gevoel van onderlinge verbondenheid.
Wat er sinds lange tijd en veelvoudig gebeurt, is een gevecht van ´het mannelijke´ in ons tegen ´het vrouwelijke´ in ons. In de buitenwereld krijgen wij deze strijd gespiegeld. De ergste vormen hiervan zijn onder ander: grootschalige verkrachtingen in oorlogstijden, gedwongen prostitutie, seksueel misbruik, besnijden van meisjes, het ronselen van kindsodaten, mensenhandel en discriminatie van homoseksuelen.

Als wij - door in deze spiegel te kijken - gaan beseffen dat wij een ongeliefd stuk in onszelf bevechten, voornamelijk het vrouwelijke en het gekwetste in ons, kunnen wij bewust ervoor kiezen of wij zo door willen gaan of niet. Dan ontstaat de mogelijkheid de ongeliefde stukken aan te nemen en als deel van onze persoonlijkheid te accepteren waardoor wij heel kunnen worden. 
Waar wij naar toe mogen groeien is een win-win-situatie van 50% vrouwelijke krachten en 50% mannelijke krachten. Dat houdt in: onze vrouwelijke kwaliteiten, die voor het behoud van het leven zorgen, meer aandacht en respect schenken en onze mannelijke energieën in de dienst gaan stellen van deze vrouwelijke waarden. Het betekent ze te gaan beschermen en te bevorderen in plaats van ze te mis-achten, te mis-bruiken en te ont-krachten. 

Seksueel misbruik  weerspiegelt de overheersing van mannelijke krachten over het vrouwelijke. Het herstellen van deze on-balans en de toename van respect voor het kwetsbare in ons en voor onze gevoelens zullen machtsmisbruik en seksueel geweld on-nodig maken. Iedereen kan hieraan bijdragen door bij zichzelf de ongewenste vrouwelijke aandelen met sympathie te benaderen en hun aanwezigheid te accepteren. Door onze onderlinge verbondenheid kan door deze vele kleine helingen de grote heling ontstaan, die wij voor onze samenleving wensen en nodig hebben.

Ik wens iedereen een fijn en zonnig pinksterweekend en voor de komende tijd respectvolle en liefdevolle ontmoetingen, met jezelf en met anderen!
Wil je meer lezen over mijn werk klik dan mijn website aan: www.ladybird-counselling.nl
Thema's van volgende blogs: ´trauma en symbiose´ en ´slachtoffer-dader-verstrikking´ en wat die te maken hebben met seksueel misbruik.

Bärbel Renaud
0 reacties | Reageer zelf

 
2012 - 2019 © LadyBird Counselling | Design & script © Teejo.nl