Overzicht diensten 

 

 1. Intake / Kennismakingsgesprek
 2. Individuele sessies
 3. Gespreksgroep / Lotgenoten-groep
 4. Groepstherapie
 5. Traumaopstellingen

 6. Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  Cursus:  Het opstellen van het 'verlangen' volgens Franz Ruppert
  Cursus:  Je levensverhaal schrijven

De praktijkruimte is op de 1e verdieping gelegen.
De openingstijden zijn ma t/m vr van 9 - 17 u.
Na wederzijds overleg zijn ook andere tijden mogelijk.


Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet geneeskundige behandelovereenkomst).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·         zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

·         er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·         Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

·         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

2012 - 2019 © LadyBird Counselling | Design & script © Teejo.nl