Voor wie?Mensen die gebruik maken van LadyBird zijn ...

volwassenen van alle leeftijden - vrouwen én mannen

die in hun jeugd of kindertijd seksueel misbruikt zijn - dat betreft alles in het spectrum van ongewenste intimiteit en aanraking tot verkrachting - en …
 • die hun ervaringen willen verwerken
 • die het verleden los willen kunnen laten
 • die willen begrijpen wat hun is overkomen
 • die weer willen kunnen vertrouwen in zichzelf en in anderen
 • die zich eindelijk weer stabiel, krachtig en fijn willen gaan voelen
Je hebt geen misbruik meegemaakt, maar je herkent de beschreven problemen. Of je twijfelt of misbruik of incest jou is overkomen omdat je het niet kunt herinneren. Ook dan kan LadyBird iets voor jou betekenen. Ook met andere ingrijpende en traumatische ervaringen kan LadyBird jou verder helpen!


Dit zijn vaak de aanleidingen om gebruik te maken van mijn diensten:
 • Je wilt je ‘geheim’ vertellen, maar je durft het niet, want je bent bang voor onbegrip en veroordeling. Je hebt veiligheid en liefdevolle acceptatie nodig om jouw verhaal te kunnen doen.
 • Je wilt je pijn, verdriet en boosheid over het seksueel misbruik met lotgenoten delen, maar je hebt nog geen geschikte groep daarvoor gevonden. Je verwacht dat uitwisseling met lotgenoten je opluchting zal brengen.
 • Je ervaart nog steeds in verschillende relaties dat iemand misbruik maakt van je genegenheid en goedwillendheid. Dat wil je niet meer. Je hebt behoefte aan mensen die eindelijk ook rekening houden met jouw wensen en behoeftes.
 • Je voelt dat jouw verleden uitwerking heeft op je gezondheid, welbevinden en relaties. Dit frustreert jou, maar gelijktijdig creëert dit bij jou ook motivatie om naar verandering te zoeken.
 • Je hebt al een zware last op je schouders en met de normale problemen des levens erbij wordt de last té groot voor jou. Je weet niet meer hoe je jouw kracht kunt versterken om je staande te houden.
 • Je hebt het gevoel anderen uit het moeras te moeten trekken, hoewel je eigen ondergrond wankelend is en jij zelf dreigt te verzuipen.
 • Je bent het vertrouwen in jezelf kwijt, en ook in anderen. Je lage zelfbeeld en geringe eigenwaarde maken voor jou het leven extra moeilijk. Je zoekt hulp om hier uit te komen.
 • Je wilt het verleden los kunnen laten, maar je weet niet goed hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Je wilt graag hulp om niet steeds weer ingehaald te worden door wat je overkomen is.
 • Je werkt al heel hard aan jezelf, maar de resultaten vallen je nog tegen. Je vraagt je af of de oplossing voor jouw probleem op een dieper niveau ligt, waar je nog niet bij kon komen.
 • Je voelt je door het machtsmisbruik van de pleger/dader ontkracht en wilt graag je oorspronkelijke kracht weer terugwinnen. Je hebt stimulans nodig om hieraan te kunnen werken.
 • Je wilt kunnen begrijpen waarom juist jou het misbruik is overkomen en hoe je van het ‘slachtoffer-zijn’ af kunt komen. Je hebt er genoeg van en wilt een vrij en zelfverantwoordelijk leven leiden.

Mensen die succesvol gebruik maken van het aanbod bij LadyBird
voldoen vaak aan de volgende kenmerken:

 • ze willen uit de put
 • ze willen een gelukkiger mens worden
 • ze willen groeien en zichzelf leren kennen
 • ze vinden het de moeite waard om te investeren in zichzelf
 • ze nemen verantwoording voor hun welzijn
 • ze willen bijdragen aan een betere wereld en bij zichzelf beginnen
Lees meer over de mogelijkheden bij LadyBird.2012 - 2019 © LadyBird Counselling | Design & script © Teejo.nl