LadyBird Counselling Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief gaat over twee cursussen die binnenkort van start gaan. Misschien iets voor jou?
Voor snelle beslissers zijn er noch een paar plekken vrij.
Hier nu meer informatie over de inhoud.

Eerst in het kort …

CURSUS  Je levensverhaal schrijven 

 • voor iedereen die met de gebeurtenissen en ervaringen uit zijn leven bezig wil zijn, ongeacht of het gaat om leuke of minder leuke belevenissen (dus ook voor jou als je geen misbruik meegemaakt hebt!)
 • Ervaring met schrijven is niet nodig!

CURSUS  Het opstellen van het ‘verlangen’ volgens Franz Ruppert

 • voor coaches, therapeuten en begeleiders die al bekend zijn met familieopstellingen en deze methode willen leren voor hun eigen werk  
 • voor mensen die in verband met hun eigen helingsproces (niet alleen na seksueel misbruik!) geïnteresseerd zijn in deze methode voor traumaverwerking

Nu uitgebreider …

De cursus Je levensverhaal schrijven is voor jou geschikt als je met de ervaringen uit  je leven bezig wilt zijn, bijvoorbeeld

 • om de rode draad in je leven te ontdekken,
 • om te ontdekken wat je uniek maakt,
 • om inzicht te krijgen in hoe dingen gelopen zijn,
 • om te bespeuren wat je leven zin geeft,
 • om misschien nog een stukje verleden een plaats te geven,
 • of heel eenvoudig, om voor anderen – familieleden, vrienden – je verhaal te vertellen en ze deel te laten nemen aan je geschiedenis.

Daarbij is het niet van belang hoe je ervaringen waren – pijnlijk, dramatisch, of eerder fijn, liefdevol en bemoedigend – maar of je deze ervaringen een extra plek wilt geven omdat ze voor jou persoonlijk betekenis hebben.

Je kunt je verhaal alleen met woorden neerschrijven, maar ook met bijvoorbeeld foto’s, tekeningen en collages aanvullen. Als je taal en woorden gebruikt, werk je vanuit je linke hersenhelft, onze ‘mannelijke’ kant. Als je beelden, kleuren en tekeningen toevoegt, komt je rechter hersenhelft, je ‘vrouwelijke’ kant, ook in actie. In de cursus werken wij vanuit allebeide kanten. Het is bewezen dat het betrekken van allebeide hersenhelften je meer in balans brengt. En zowel vrouwen als ook mannen hebben een vrouwelijke en een mannelijke kant in zich.

Welke harmonische mix van links en rechts bij jou past en jou enthousiast maakt om je verhaal neer te zetten, dat ga je tijdens de cursus ontdekken.
Je krijg ideeën, thema’s, handvatten en oefeningen aangereikt voor wat je op papier kunt zetten, en hoe. En de uitwisseling met de medecursisten zal een bijkomende bron van inspiratie zijn.

START: donderdag 21 februari (6 ochtenden).
Heb je interesse?  Voor verdere informatie en aanmelding klik hier.

En nu de tweede cursus …

Het opstellen van het ‘verlangen’ volgens Franz Ruppert
Een jaar geleden ben ik via een seminar in aanraking gekomen met de opstellingsmethode van Franz Ruppert. Sindsdien ben ik enthousiast geraakt over zijn werkwijze waarin hij ‘het verlangen’ opstelt om oude pijn (trauma’s) op te sporen en te helen.
Franz Ruppert is psycholoog en professor aan een hoge school in München. Hij heeft bij Bert Hellinger familieopstellingen geleerd, maar ging - op grond van zijn ervaringen en kritische kijk - in het werk met getraumatiseerde mensen zijn eigen werkmethode ontwikkelen.
Waar Hellinger het herstellen van relaties binnen het familiesysteem tot doel heeft, geeft Ruppert de voorrang aan de heling van de psyche, het ‘deelpersonen’systeem binnen de individuele mens, om de integratie van de door trauma afgesplitste persoonlijkheidsdelen van de psyche.
Zijn werkmodel is gebaseerd op de traumatheorie en de symbiosetheorie, twee belangrijke grondpijlers  van waaruit hij zijn eigen theorie van de meergenerationele psychotraumatologie ontwikkeld heeft.
Om als begeleider helder en integer met cliënten te kunnen werken, is het voor Ruppert belangrijk inzicht te hebben in de ontwikkeling van de psyche en de ouder-kind-verstrikkingen, veroorzaakt door trauma’s van ouders en voorouders.
Bij zijn opstellingen staat de spiegelwerking tussen de cliënt en zijn ‘Verlangen’ centraal, wordt er vertrouwd op de intuïtie en het herstelvermogen van de betrokkenen, en intervenieert de begeleider alleen als het proces stagneert. Autonomie van de cliënt staat voor Ruppert voorop.
Ik ervaar het steeds weer als boeiend en bijzonder wanneer in een opstelling van het verlangen zich een helend proces tussen cliënt en ‘Verlangen’ op een heel eigen en wijze  manier ontvouwt.

INHOUD van de cursus zijn zowel de theoretische achtergrond van Ruppert’s werkwijze als ook het opstellen van het ‘verlangen’ zelf. Doordat we in de cursus steeds weer een cyclus zullen doorlopen van

 • doen (opstellen),
 • ervaren (concreet voelen in de rol van begeleider/opsteller/representant),
 • observeren (wat te zien is in de opstelling),
 • denken (reflecteren, inzichten en conclusies verwoorden) en weer
 • doen (opstellen met de nieuwe inzichten) … enz.

worden in de cursus theorie en praxis met elkaar verbonden, en ontstaat diepere inzicht dan alleen door theorie of alleen door opstellen mogelijk is.

De cursus is bedoeld zowel voor coaches, therapeuten en begeleiders die werken met cliënten, als ook voor mensen die bekend zijn met familieopstellingen en verder willen werken aan hun eigen helingsproces. Dit lijken twee verschillende doelgroepen te zijn, maar de praktijk wijst uit dat ook begeleiders baat hebben bij het verder helen van hun eigen pijnstuk, en dat ook hulpzoekende een (zelf)helend vermogen in zich hebben. Zo kunnen begeleider en hulpzoeker - ook in deze cursus - van elkaar leren en elkaar aanvullen.

START: dinsdag 19 februari (totaal 6 cursusdagen)
Is jouw interesse gewekt?
Kijk dan voor meer informatie en aanmelding hier.

Stuur de mail gerust door aan mensen die je deze informatie gunt.
Alvast hartelijk dank daarvoor!

2012 - 2019 © LadyBird Counselling | Design & script © Teejo.nl