OPSTELLINGEN met het VERLANGEN - 26/27 mei - Groningen

 Opstellingenweekend - 26/27 mei - Groningen


Lieve lezer,
Eind mei 2018 ben ik in Groningen voor een opstellingenweekend.

Waar gaat het weekend over?
Franz Ruppert ontwikkelt en verdiept zijn opstellingsmethode steeds verder. De meerwaarde, die deze methode van 'zelfontmoeting' middels opgestelde woorden heeft, wil ik graag laten ervaren tijdens het weekend in Groningen.

Het verlangen is nog steeds het uitgangspunt. Maar nu gaat de cliënt de woorden uit de zin van zijn verlangen opstellen. En hij kiest zelf de volgorde waarin hij die woorden gaat onderzoeken.
Dat maakt het begeleiden een stuk makkelijker is en ook minder vatbaar voor eigen invullingen. Als representant ga je in resonantie met het woord. Daardoor komt de betekenis, die achter het woord schuil gaat, aan het licht.

In de woorden (uit de zin van het verlangen) zit de 'blokkade' verstopt die je tot nu toe weerhoudt heeft je verlangen waar te maken. Want wij geven aan alles wat wij meemaken betekenis door er woorden aan te koppelen. De representanten - die in resonantie met de woorden gaan - laten jou de samenhang van de betekenis ervaren. Zo krijg je inzicht in je blokkade.
Bijzondere aandacht hebben bij deze werkwijze de woorden die de IK-identiteit (ik/mijn/me) en de WIL(skracht) (wil) van de cliënt weerspiegelen.
Franz Ruppert noemt het nu identiteitsgerichte psychotrauma-begeleiding/-therapie.

Wat kun je verwachten?
- Als inbrenger van een eigen verlangen kun je op een effectieve wijze - zonder in de traumata van de voorouders te hoeven duiken - zicht krijgen op wat je nog blokkeert om je verlangen waar te maken en meer vanuit je eigen identiteit te kunnen leven
- Als representant ga je in resonantie met de betekenis van het gekozen woord. Vaak is dat iets anders dan we vanuit ons denkkader verwachten. Mogelijk worden je eigen thema's hierdoor aangeraakt, en levert dit je inzichten op voor je eigen groeiproces.
- Als begeleider/therapeut kun je de meerwaarde van deze identiteitsgerichte traumabegeleiding ervaren.

Locatie:  de mooie cursusruimte bij Ginkyo in Groningen, Verlengde Hereweg 187   
Datum: weekend 26/27 mei 2018 (9.30 - 17.00 u)
Bijdrage:  € 170 (incl. btw) - min 7/max 12 deelnemers

Iets voor jou?
Durf je de ontmoeting met jezelf aan?
Meld je dan
HIER  aan vóór 14 mei!

Verdergaande INFORMATIE vind je op mijn website
of in de FOLDER (graag aanvragen via brenaud53@gmail.com  of 06 -1111 7058),

Lieve groet,
Bärbel Renaud

2012 - 2019 © LadyBird Counselling | Design & script © Teejo.nl