LadyBird coaching & counselling
Het opstellen van het 'verlangen'
volgens Franz Ruppert

          Opstellingen-dagen

                          in ALPHEN (Gld) (Centrum De Laurier)  9.30 - 16.00 u
                        

                          2019:  za 23 febr, do 28 mrt, za 18 25 mei, do 27 juni


                          in MAARSSEN (Nieuwetijdscentrum)  10.00 - 16.30 u
                          2019: 
data worden nog gepland


                          in GRONINGEN (Ginkyo)  9.30 - 17.00 u                         

                          2019:  weekend 1/2 juni

 

                          

          Cursussen / HBO studieblok  najaar 2018 / voorjaar 2019
 

                    1) in ALPHEN (Gld) - Centrum De Laurier
                               Basiscursus 'Het opstellen van het verlangen (de zelfontmoeting)'
    
                               2019  6 vrijdagen  4 en 18 okt - 8 en 22 nov - 6 dec 2019 - 17 jan 2020  

                       2) in MAARSSEN - Nieuwetijdscentrum
                                HBO Studieblok 'Opstellen volgens de Ruppert methode'
                                voor (gezins- en kinder)therapeuten - geaccrediteerd
                                2019  5 dagen  - data worden nog gepland
                                              
          Supervisie/intervisie-bijeenkomsten


                        3) in HAPERT (NB)  (bij LadyBird)
  10.00 - 14.00 u

                                 data 2019 - worden nog gepland  
                                 meer info? - scrol naar beneden!


          LEZING   do 17 jan 2019 - 19:30u

                                 Traumaverwerking met de Franz Ruppert-methode
                                 Locatie HartKwadraat, Eindhoven

                                 meer info? - scrol naar beneden!


LET OP
De basiscursus Het opstellen van het 'verlangen'  is nu als bijscholing geaccrediteerd met
36 punten bij de beroepsvereniging NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten).


                                   Voor meer informatie scrol naar beneden!Jouw verlangen - makkelijk te realiseren?

Jij kent het zeker, al die goed bedoelde adviezen die aangeven dat jij je doelen en verlangens makkelijk kunt realiseren, als jij je gedrag maar verandert.
Vergeten wordt hierbij helaas vaak dat bepaalde blokkades niet door het verstand, en daarmee ander gedrag, uit de weg te ruimen zijn. Want hun oorzaak ligt op een dieper en onbewust niveau geworteld.

De gevolgen van onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen (trauma's) zorgen ervoor dat we onze doelen in het leven niet makkelijk verwezenlijken en we niet leven zoals we verlangen.
Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt dat we tot nu toe dat verlangen of doel nog niet gerealiseerd hebben.

Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kan de 'opstelling van het verlangen' ons als spiegel dienen. De opgestelde representanten weerspiegelen ons innerlijk leven, onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, onze belemmeringen en onze gedragingen. De praktijk wijst steeds weer indrukwekkend uit hoeveel informatie in de opstelling zichtbaar wordt.
Doorgaans is het zo dat klachten pas kunnen verdwijnen als de oorzaak is begrepen en de eigen traumagevoelens verwerkt zijn.

Familieopstellingen - traumaopstellingen

Familieopstellingen zijn een methode waarvan je misschien al gehoord hebt of die je mogelijk al zelf ervaren hebt.
Familieopstellingen werden populair gemaakt door Bert Hellinger. Zijn filosofisch gedachtegoed gaat uit van een natuurlijke 'ordening der liefde'. Het herstellen van deze ordening is daarmee voor Hellinger ook het doel van een opstelling. Het gaat daarbij vooral om de verzoening met en integratie van allen die tot het familiesysteem behoren. Ieder moet de hem toebehorende plaats in de familie vinden en innemen.

Franz Ruppert heeft bij Hellinger geleerd. Hij heeft op grond van zijn inzichten tijdens het werken met getraumatiseerde mensen het opstellingswerk verder ontwikkeld tot traumaopstellingen, daarmee is bedoeld het opstellen van het 'verlangen'.
Ruppert zag dat orde scheppen in het familiesysteem niet voldoende was voor zijn cliënten. Door traumatische ervaringen was hun psyche gesplitst geraakt. De cliënten moesten de psychische afsplitsing begrijpen en weer in hun persoonlijkheid integreren, wilden zij het trauma verwerken.

traumadeel overlevingsdeel gezonde deel

Collage:  Ruppert's model van de  3 persoonlijkheidsdelen (die ontstaan na traumatisering)

Hellinger stelt het familiesysteem op. De opgestelde representanten weerspiegelen de relaties tussen de familieleden, en het doel is 'de orde' binnen de familie te herstellen.
Daartegenover stelt Ruppert de psychische delen van een individueel persoon op. De opgestelde representanten weerspiegelen de processen binnen de psyche, en het doel is de heling van de psyche, door herkenning, erkenning en integratie van de afgesplitste persoonlijkheidsdelen.

De methode van het opstellen van het 'verlangen' - gebaseerd op hechtingstheorie en traumatheorie - is bijzonder geschikt om de bron van blokkades en afsplitsingen zichtbaar te maken die door traumatische ervaringen zijn ontstaan, en die verhinderen dat de verlangens die wij hebben, gerealiseerd kunnen worden.

Ruppert heeft in de loop van de tijd - aan de hand van zijn observaties tijdens opstellingen - zijn theorie toegespitst op de identiteit van de mens. Hij is van de meergenerationele psychotraumatheorie overgegaan naar de identiteitsgeorienteerde psychotraumatheorie (IoPT) waarbij de focus op het IK en de WIL ligt.
Waardoor werden je identiteit en je wil gevormd?

NIET gewenst!
NIET van gehouden!
NIET beschermd!

Deze drie traumata (trauma-trias) vormen samen vaak het begin van onze traumabiografie.
Ze zijn de basis voor verdere pijnlijke ervaringen en leed. En blokkeren min of meer de
mogelijkheid een gezonde identiteit en wilskracht te ontwikkelen.

De Ruppert methode is een zeer geschikte en respectvolle manier om de traumabiografie
te onderzoeken en te overwinnen.
Je ontmoet tijdens het opstellingsproces je verschillende delen. En je krijgt inzicht
in wie je in wezen bent en wat je nog mag helen.


Ben je nieuwsgierig geworden ... en wil jij 

Dan heb je zeker iets aan een opstellingendag, een lezing of een cursus/training.
Lees hieronder wat het allemaal inhoudt.Opstellingen-dagen in ALPHEN (Gld)

          data 2019  za 23 febr, do 28 mrt, za 18 25 mei, do 27 juni         
            9.30 - 16.00 u bij Centrum De Laurier

Dan heb jij op in 2019 op 23/2, 28/3, 25/5 en 27/6 de kans … en
ben je van harte welkom!
Het opstellen van het ‘verlangen’ dient jou als spiegel voor je innerlijk leven en kan jou
de verborgen kant achter je onvervulde verlangens duidelijk maken.

Locatie en tijd:
Centrum De Laurier, Moordhuizen 11, 6626 KH Alphen (Gld)
9.30 - 16.00 u (welkom vanaf 9.00 u)

Gastheer en -vrouw: Inge de Heij & Leo Lambers, tel. 0487-562783

Investering:
Representant/toeschouwer € 20
Opsteller € 70
Voor de LUNCH kun je een grote kom lekkere, vegetarische soep (€ 5) en/of
een broodje gezond (€1,50) bestellen, zelfgemaakt door Inge, de gastvrouw!
Bij de aanmelding graag je wens doorgeven.

Aanmelding en vragen:Franz Ruppert opstellingen met het verlangen LadyBird
via Contact of
Bärbel Renaud  0497-387 399 / 06-11 11 70 58


Opstellingen-dagen in MAARSSEN

data  zondag  23 sept, 21 okt, 25 nov, 16 dec  2018
        
  10.00 - 16.30 u bij het Nieuwetijdscentrum

Dan heb jij op 23/9, 21/10, 25/11 en 16/12 de kans … en ben je van harte welkom!
Het opstellen van het ‘verlangen’ dient jou als spiegel voor je innerlijk leven en kan jou
de verborgen kant achter je onvervulde verlangens duidelijk maken.

Locatie en tijd:
Nieuwetijdscentrum, Straatweg 30a, 3604 BP Maarssen
10.00 - 16.30 u (welkom vanaf 9.30 u)

Investering:
Representant/toeschouwer € 20
Opsteller € 70
Voor de LUNCH je eigen eten meenemen.

Aanmelding en vragen:
via Contact of
Bärbel Renaud  0497-387 399 / 06-11 11 70 58


Opstellingen-weekend in GRONINGEN    
                          voorjaar 2019  
Data:                 1 en 2 juni   (9.30 - 17.00) 
Kosten:            
€ 170 (incl. btw)
Locatie:
             Ginkyo,
Verlengde Hereweg 187, 9721 AS  GRONINGENWorkshopdag - Overdracht & tegenoverdracht

Overdracht en tegenoverdracht zijn hele normale projectie(re)acties van ons allemaal, maar worden vaak alleen onder de loep genomen in verband met een relatie tussen begeleider en cliënt. Overdracht en tegenoverdracht spelen doorgaans in all onze relaties een rol, en dus beïnvloeden ze ook onze relaties.
In deze boeiende workshop kijken wij naar onze onderliggende drijfveer van het projectieproces.
Ook leggen we de link met het Ruppert-model van de drie persoonlijkheidsdelen, en we stellen de vragen:
hoe wordt ik me bewust van overdracht/tegenoverdracht en hoe kan ik me ervan bevrijden.

Data:                 ... in de planning voor voorjaar 2019
Kosten:            
€ 50 (incl. btw)
Locatie:
           
... nog nader te bepalen

Aanmelden:     t/m ... via Contact of
                           bij Bärbel Renaud tel. 0497-387 399  /  06-11 11 70 58Cursussen & HBO Studieblok

      1)  Basiscursus  Het opstellen van het 'verlangen'

Deze basiscursus  is sinds 1 april 2014 als bijscholing geaccrediteerd met 36 punten bij de
beroepsvereniging NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten).

Onderwerpen die behandeld worden, zijn:

Zowel de theoretische achtergrond van Ruppert's wijze van opstellen als ook het oefenen van opstellingen met het verlangen zijn inhoud van de cursus.
Ter verheldering en verdieping worden kunstzinnige thuisopdrachten meegegeven.

Voor wie?
  • Voor coaches, therapeuten en begeleiders die al bekend zijn met opstellingen als methode voor balansherstelling binnen het familiesysteem of binnen het psychische systeem van een individueel mens.
  • Voor mensen die in verband met hun eigen helingsproces geïnteresseerd zijn in deze methode voor traumaverwerking.
Basiscursus   ALPHEN (Gld)  (9.30 - 16.00)
                           2019 najaar - vrijdag  4 en 18 okt  -  8 en 22 nov  -  6 dec  -  17 jan 2020
Kosten:             € 450 (incl. btw)
Locatie:            
Centrum De Laurier in Alphen (Gld), Moordhuizen 11
Aanmelden:     t/m 30 aug via Contact of
                           bij Bärbel Renaud tel. 0497-387 399  /  06-11 11 70 58
    

                        GRONINGEN  (9.30 - 16.30)
                           ... in de planning voor 2019
Kosten:             € 450 (incl. btw)
Locatie:            
Ginkyo, Verlengde Hereweg 187, 9721 AS  GRONINGEN
Aanmelden:     via Contact of
                           bij Bärbel Renaud tel. 0497-387 399  /  06-11 11 70 58
  


      2)  HBO Studieblok  Opstellen volgens de Franz Ruppert methode    

5-daagse geaccrediteerde opleidingsmodule
voor (gezins- en kinder)therapeuten
bij het Centrum Nieuwetijdskind
van Nicole Broers te Maarssen

Doel van de studie

Als (gezins- en kinder)therapeut krijg je zicht op de dynamiek binnen het gezin middels de theorie en opstellingsmethode van Franz Ruppert. De relatie tussen kind en ouder staat hierbij centraal.
Je leert opstellingen te begeleiden, voornamelijk vanuit de 3-delen-theorie van Franz Ruppert, en vanuit de achtergrond van hechtings- en traumatheorie.
Deze opstellingsmethode is geschikt voor zowel 'diagnose' (wat speelt er?) als ook behandeling/heling (wat helpt?). Door de opgedane inzichten kun je zowel voor het kind als ook voor de ouders aangeven wat zij nodig hebben voor een goede relatie en communicatie.

Doordat je tijdens de studieblok zelf jouw eigen geschiedenis middels opstellingen en opdrachten ervaart en doorvoeld, verruim je jouw kennis, kunde en inzichten m.b.t. je eigen innerlijk kind en zijn familiesysteem.
Zo leer jij vanuit ervaringsdeskundigheid op een invoelende en empathische wijze de cliënt met zijn hulpvragen te begrijpen en te begeleiden.

Studie inhoud
De studieblok omvat  5 lesdagen, 3 intervisiedagen en 3 eindtoetsdagen.
Dag 1: Ruppert theorie opfrissen en aanvullen, 3-delen-model, het opstellen als methode.
Dag 2: verschillende traumasoorten, verdieping opstellingsmethode, verschillende kinddelen.
Dag 3: relatie-matrix, overdracht en tegenoverdracht, opstellingen begeleiden.
Dag 4: slachtoffer-daderdynamiek, Ik en WIL, vervolg opstellingen begeleiden.
Dag 5: heling en bevrijding van trauma, vervolg opstellingen begeleiden.

Elke lesdag biedt ter verdieping van de theorie veel ruimte voor oefeningen en opstellingen.
Je ervaringen en belevingen houd je vast in een reflectieverslag die je de docent toestuurt.
Tijdens de intervisiedagen oefen je in een veilige setting met je collega's het begeleiden van
opstellingen en bespreek je de observaties.
Na afloop van de 5 lesdagen organiseer je samen met je medestudenten zelfstandig
3 eindtoetsdagen. Met de eindtoetsopdrachten laat je zien dat je de theorie en opstellingsmethode
redelijk onder de knie hebt en nu zelfstandig verder kunt in je eigen praktijk.

Je mag de studie volgen ...
... als je óf student(e) van de opleiding tot gezins- en kindertherapeut bent, óf van een ander,

vergelijkbare opleiding, óf als je een HBO afgestudeerd therapeut bent,

... én als je van Franz Ruppert de boeken 'Sybiose en autonomie' en 'Bevrijding van trauma, angst

en onmacht
' gelezen hebt, of anderszins met de Franz Ruppert theorie en methode bekend bent.

Heb je vragen?
Bel of mail mij!

Studieblok       MAARSSEN  (9.30 - 16.00)
                           2018:  dinsdag  9 en 30 okt - 20 nov - 11 dec - 15 jan (9.30 - 16.00)
Kosten:
             € 850 p.p. (incl. btw)
Locatie:             Nieuwetijdscentrum
Straatweg 30a, 3604 BP Maarssen
Aanmelden:     via Contact of
                           bij Bärbel Renaud tel. 0497-387 399  /  06-11 11 70 58
          3)  VERVOLG  op de basiscursus / studieblok

Super/intervisie-bijeenkomsten  HAPERT (NB)
Op deze losse terugkomdagen kun je je kennis m.b.t de Ruppert-methode verdiepen,
je kunt hierbij denken aan:
- de nieuwe ontwikkelingen van Franz Ruppert belichten
  (woorden opstellen/ identiteitsvorming/ ...),
- opstellingen doen - bv. je eigen verlangen, 1-op-1 begeleiding oefenen, experimenteren met ...,
- casussen inbrengen - waar loop je aan bij je cliënt, tips van collega's meenemen,
- eigen ontwikkelingen m.b.t. het werk bespreken en ervaringen uitwisselen,
- interessante literatuur/thema's bespreken die raakvlak hebben met het Ruppert-werk.
De deelnemers mogen onderwerpen aandragen. Zijn er geen wensen of voorstellen, dan zal ik
een thema voor die dag voorbereiden.
Voorwaarde voor deelname is basiskennis van de Ruppert-methode en -theorie.

Heb je interesse? Bel mij of stuur een mail.

Data:                 in de planning voor  2019
                           10 - 14 u

Kosten:             € 25 p.p. per bijeenkomst (incl. soep voor de lunch)
Locatie:            LadyBird in Hapert (NB), Saturnus 27


Aanmelden:     via Contact of
                           bij Bärbel Renaud tel. 0497-387 399  /  06-11 11 70 58


Lees ook de FOLDER
           
Literatuur (aanbevolen voor de cursus)
- F. Ruppert (2010) - Symbiose en Autonomie
- F. Ruppert (2012) - Bevrijding van trauma, angst en onmacht
Verder interessant:
- F. Ruppert (2008) - De verborgen boodschap van psychische stoornissen
- F. Ruppert (2014) - Vroeg kinderlijk trauma; Zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren
- M. Wentink (2014) - Je verlangen - dwaallicht of kompas?
                                       Over verlangens, innerlijke verdeeldheid en vervulling
- J. Storms (2010) - Destructieve relaties op de schop; Psychopathie herkennen en hanteren
- H. Cuppen (2014) - Liefdesbang; overwin verlatingsangst en bindingsangst
    Lezing - do 17 jan 2019 - 19:30u - Eindhoven

     TRAUMA en 'Het opstellen van het VERLANGEN'

  • Een lezing over traumaverwerking met de opstellingsmethode van Franz Ruppert.
  • Beidrage € 3, welkom vanaf 19:00u, begin 19:30u
  • LOCATIE: HartKwadraat - Centrum voor Kennis en Verbinding
    Sectie C, gebouw 6, Daalakkersweg 6-16, 5641 JA Eindhoven, tel. 06 1375 7539
  • Graag HIER AANMELDEN


Wil je via de mail op de hoogte gehouden worden van de nieuwste data,
geef je dan hier op.

LadyBird coaching & counselling

2012 - 2019 © LadyBird Counselling | Design & script © Teejo.nl