Tarieven


Alle prijzen zijn incl. 21% btw.

Intake / Kennismaking
€ 25 (45 minuten)
Het gesprek verplicht jou niet tot deelname aan een traject.

Individuele sessie
Het tarief voor de individuele sessie
is 
€ 70 voor 60 minuten.
Indien de kosten een probleem voor je zijn, mag je dat graag met mij bespreken.

ReAttach sessie
Het tarief voor een sessie alleen voor ReAttach
is 
€ 50 (ca. 30 - 45 minuten).

Traumaopstelling / het opstellen van het 'verlangen'
€ 70
tijdens een opstellingendag in Alphen (Gld) of andere locatie.

Gespreksgroep / Lotgenoten-groep
Om vertrouwen op te kunnen bouwen en het effect van de uitwisseling met lotgenoten te ervaren, wordt aanbevolen om de groep een tijdje regelmatig te volgen. 
Profiteer van de kortingsmogelijkheid: een langer traject is relatief goedkoper dan een kort traject of eenmalig bezoek!

Deelname       € per traject    uurprijs        korting                
1 keer                     42,-           (14,00)          -
3 keer                   120,-           (13,33)          6,-     = 3 x 2,-
5 keer                   174,-           (11,60)         36,-    = 5 x 7,20
8 keer                   264,-           (11,00)         72,-    = 8 x 9,-   
 
Voordeel:
8 keer =                264,-    (72,- korting)
3 keer + 5 keer =  294,-    (42,- korting)                                     

Cursussen
Voor de actuele data, locatie en prijzen
van de basiscursus Het opstellen van het 'verlangen' volgens Franz Ruppert
en eventuele vervolgcursussen
kijk bij Opstellingen.

Vergoeding
Betaalt je ziektekostenverzekeraar mee aan de kosten?
Er bestaat de mogelijkheid voor gehele of gedeeltelijke vergoeding voor de psychosociale/natuurgeneeskundige behandelingen.
De hoogte van de vergoeding is wel afhankelijk van welke verzekeraar jij hebt. En hoe jij bij hem verzekerd bent.
Informeer bij je eigen ziektekostenverzekeraar of je in aanmerking komt voor vergoeding.
Op de website van de FAGT
(Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten) vindt je bij
'Vergoedingen' een lijst met verzekeraars die vergoeding in 2019 toepassen.
Let op:
Cursussen ten behoeve van persoonlijke en professionele ontwikkeling en ook sessies voor alleen ReAttach komen niet in aanmerking voor vergoedingen van de zorgverzekeraar.

Contact   Bel mij of vul het contactformulier in als je nog vragen hebt.


Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet geneeskundige behandel-overeenkomst).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
·  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
· 
er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·      Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·      Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·      Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

·      Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens,
dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst WGBO
wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’,
    of 'psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult


Voor klachten, tuchtrecht en geschillen ben ik aangesloten bij Quasir, RBCZ en de FAGT.
   lid nr. 309333R
FAGT lid   
   HBO Registertherapeut
  
lid nr. 12514  van 
  Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten
2012 - 2019 © LadyBird Counselling | Design & script © Teejo.nl